AE課程(片語即興小寫作2篇) + Facebook 按  讚

掃描以下條碼後,請LINE告知  [您的大名,所訂購的課程名稱+點數,手機號碼+SKYPE帳號,以及想要的貼圖編號] 等資訊,
貼圖贈送,將於您開始上課後,統一採月批次作業審核處理贈送事宜。敬請耐心等候。
課程訂購所贈送之貼圖,皆以BZT / BizeTalk 
系列之靜態貼圖為主,不接受BZT/BizeTalk版權以外之貼圖贈送要求
(經訊息確認後,貼圖一經贈送,皆無法更改組別,亦無法重複發送。敬請見諒)

歡迎學員(需於BizeTalk上過20堂課以上) 提供上課心得與照片,(請先聯繫客服人員索取填寫表格),
贈送一組16張之LINE "動態"貼圖(07)  或 兩組 靜態貼圖喔~~

(限BZT/Bize家教版權專屬的貼圖喔! )


          貼圖贈送,請掃描LINE條碼,來訊告知下列資訊。
            姓名:
            課程+點數:
            手機:
            SKYPE #:
            貼圖編號: